CFTR-genet

CFTR-genet

CFTR*-genet gir kroppen beskjed om å produsere CFTR-kanalproteiner. Dette genet inneholder instruksjoner som sendes videre til andre deler av cellen der CFTR-proteinet produseres. Et normalt CFTR-gen produserer normale CFTR-proteiner.

Når CFTR-proteinene er produsert, sendes de til celleoverflaten. Her fungerer de som kanaler med porter som åpnes og lukkes for å la vann og salter, som kloridioner, transporteres inn i og ut av cellene.1 Dette hjelper kroppen til å opprettholde en sunn balanse mellom salt og væske.

En sunn salt- og væskebalanse er nødvendig for å holde slimet som beskytter luftveiene og mage-/tarmkanalen, tynt og lettflytende. Dette sikrer at organer som lungene, bukspyttkjertelen, leveren og tarmene kan fungere normalt.2

 

cftr

Illustrasjon av CFTR-proteiner i en normal celle.

 
Når CFTR-proteiner ikke fungerer som de skal  

Vi kjenner til minst 2 000 forskjellige mutasjoner i CFTR*-genet. Av disse forårsaker minst 242 cystisk fibrose (CF), og de fleste er usedvanlig sjeldne.1 Dersom begge CFTR-genene du arver fra foreldrene dine har en mutasjon som forårsaker CF, produserer kroppen defekte CFTR-proteinkanaler.2

Avhengig av type mutasjon kan dette føre til redusert antall CFTR-proteiner på celleoverflaten, og/eller at CFTR-proteinene ikke fungerer.

Når CFTR-proteiner ikke virker som de skal, er kanalene ikke åpne lenge nok, åpnes ikke så ofte som de skulle eller er for smale.3

Når det er for få CFTR-proteiner på celleoverflaten, kan dette skyldes genmutasjoner som gjør at instruksjonene for produksjon av CFTR-proteiner er feil, eller at de delene av cellen som setter sammen CFTR-protein, ikke leser instruksjonene på riktig måte. Andre mutasjoner kan føre til produksjon av defekte proteiner som blir ødelagt av cellen før de når celleoverflaten, eller proteiner som er ustabile og forsvinner altfor raskt fra celleoverflaten.3

Dersom man har for få CFTR-proteiner på celleoverflaten, eller hvis CFTR-proteinene ikke fungerer på riktig måte, kan vann og salter, som kloridioner, ikke bevege seg fritt inn i og ut av celler, noe som til slutt kan føre til at slimet i lungene og andre kroppsdeler blir tykt og seigt. Dette kan forstyrre organfunksjonen og gi symptomer på CF.

Finn ut hvilken CF-genotype du har 

Personer med CF har enten to eksemplarer av samme CF-mutasjon eller to ulike CF-mutasjoner. Legen din bør kunne fortelle deg hvilke CFTR-mutasjoner du har, din såkalte genotype. Hvis journalen din ikke inneholder informasjon om CFTR-mutasjonene dine, er det viktig å finne ut hvilke mutasjoner du har. Legen din kan gjøre det ved hjelp av en gentest.

cftr

Illustrasjon av for få CFTR-proteiner.

cftr2

Illustrasjon av CFTR-proteiner som ikke fungerer som de skal.

  1. Wang W, Linsdell P. Conformational change opening the CFTR chloride channel pore coupled to ATP-dependent gating. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. 2012;1818(3):851-860.

  2. MacDonald K, McKenzie K, Zeitlin P. Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator Protein Mutations. Pediatric Drugs. 2007;9(1):1-10. 

  3. US CF Foundation, Johns Hopkins University, The Hospital for Sick Children. The Clinical and Functional Translation of CFTR (CFTR2). Available from: http://www.cftr2.org/mutations_history.php. Accessed June 2016.

  4. Orenstein DM. Cystic Fibrosis: A Guide for Patient and Family. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 200

  5. Derichs N, et al. Targeting a genetic defect: cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulators in cystic fibrosis. European Respiratory Review 2013; 22(127): 58 - 65.

  6. Welsh MJ, Ramsey BW, Accurso F, Cutting GR. Cystic fibrosis: membrane transport disorders. In: Valle D, Beaudet A, Vogelstein B, et al. eds. The Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease. The McGraw-Hill Companies Inc; 2004: part 21, chap 201. www.ommbid.com.

  Tilknyttede ressurser