Vekkerklokke

Søvn

Søvn – viktig men vanskelig

Søvn er viktig for allmennhelse og velvære, men mange pasienter med CF sover dårlig eller har søvnforstyrrelser. Det finnes mye som kan påvirke søvnkvaliteten for deg som har CF, blant annet hoste, enkelte medisiner og det økte pustearbeidet.1

 

Søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser og nattlig hypoksi (redusert oksygentilførsel) er vanlig blant mennesker med CF, og i visse tilfeller kan det være nødvendig med oksygenbehandling.2 Rådfør deg med lege hvis du har problemer med å sove eller merker forandring i søvnvanene dine.

 

Søvnforstyrrelser kan forekomme hos hvem som helst, men studier viser at søvnkvaliteten reduseres hvis lungefunksjonen forverres.3,4,5 De faktiske årsakene til søvnproblemer må ofte utredes, men effektene kan merkes umiddelbart hos den som rammes. Den som lider av søvnforstyrrelser, kan ha problemer med å konsentrere seg, få humørsvingninger eller kjenne seg svakere i kroppen. Derfor er søvn generelt sett viktig for livskvaliteten.5,6

 

  1. Jankelowitz L, Reid K, Wolfe L et al. Cystic Fibrosis Patients Have Poor Sleep Quality Despite Normal Sleep Latency and Efficiency. Chest. 2005;127(5):1593-1599

  2. De Castro-Silva C, De Bruin VMS, Cavalcante AGM, et al. Nocturnal Hypoxia and Sleep Disturbances in Cystic Fibrosis. Pediatric Pulmonology. 2009;44:1143-1150.

  3. Piper AJ, Dobbin CJ. Sleep and quality of life in cystic fibrosis. 2008. In: Verster JC, Pandi-Perumal SR, Streiner DL (eds) Sleep and Quality of Life in Clinical Medicine. Humana Press.

  4. Vandeleur M et al. How well do children with cystic fibrosis sleep? An actigraphic and questionnaire-based study. J Pediatr. 2017;182:170-176.

  5. Byars KC et al. Sleep disturbance and sleep insufficiency in primary caregivers and their children with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2020;19(5):P777-782.

  6. Shakkottai A et al. Sleep disturbances and their impact in pediatric cystic fibrosis. Sleep Med Rev. 2018;42:110-110