Behandling

Om behandlinger

Tidlig behandling av CF er viktig

I dag finnes det spesielle legemidler, såkalte CFTR-modulatorer, som egner seg for visse mutasjoner og pasienter med cystisk fibrose.3 Men cystisk fibrose må behandles regelmessig også på andre måter for å lindre sykdomssymptomene.1 Det er for eksempel viktig med alderstilpasset fysisk trening og behandling som bevarer lungefunksjonen så godt som mulig.2 Tidlig behandlingsstart er viktig for å redusere effekten av det fortsatte sykdomsforløpet.1

 

 

Ofte trengs flere forskjellige behandlingsmetoder

For å lindre symptomene av sykdommen så godt som mulig, trengs ofte en kombinasjon av forskjellige metoder og behandlinger. De vanligste behandlingene er legemiddelterapi, fysioterapi og trening samt et balansert kosthold. I tillegg til legemidler som påvirker årsakene til sykdommen, kan også legemidler med antiinflammatoriske egenskaper eller antibiotikabehandling brukes for å forebygge symptomer og behandle infeksjoner. Inhalatorer kan også brukes for å løse opp og få bort det seige slimet fra lungene.3,4 Fysioterapien består blant annet av pustegymnastikk, som er en del av den daglige og livslange behandlingen.2 Et kosthold med høyt fett- og proteininnhold er også viktig for dem som lever med CF, siden de forbruker omtrent 30 prosent mer energi enn friske personer i samme alder.3,4

 

CF-pasienter er ofte i kontakt med flere fagavdelinger i helsevesenet, som lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og psykolog. Derfor organiseres behandlingen først og fremst fra egne behandlingssentre for CF-pasienter, der denne kompetansen er samlet. CF-pasientenes behandling bør alltid bestemmes i dialog mellom pasient og behandlende lege.

    1. VanDevanter DR et al. Cystic fibrosis in young children: A review of disease manifestation, progression, and response to early treatment. J Cyst Fibros 2016; 15(2):147–157

    2. Naehrig S et al. Cystic Fibrosis – Diagnosis and Treatment. Dtsch Arzteblatt Intl. 2017;114:564–574.

    3. Rietschel E. Thieme Drug Report 2016; 10(14):1–16.

    4.  Smyth A, et al. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines. J Cyst Fibros. 2014;13:S23–S42.