Fordøyelsessystemet

Cystisk fibrose gir problemer med fordøyelsessystemet


 

CFTR*-protein finnes i hele kroppen. Det betyr at den som har CF kan ha mange forskjellige symptomer. Disse kan variere fra person til person, både når det gjelder hvilke symptomer man får og hvor alvorlige de blir. Variasjonene er et resultat av den enkeltes CFTR*-mutasjoner.

 

Fordøyelsessystemet

Fordøyelsesprosessen, nedbrytningen av mat slik at kroppen kan ta opp næringsstoffene, begynner i munnen og fortsetter når maten kommer ned i magesekken og tynntarmen. Her spiller bukspyttkjertelen en viktig rolle i nedbrytning og absorpsjon av næringsstoffer.2

 

Bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen produserer enzymer som kroppen bruker for å bryte ned mat.

Hos en person med CF kan bukspyttkjertelgangene bli tette av slim. Dermed blir det vanskeligere for disse enzymene å komme ned i tynntarmen for å gjøre jobben sin.1

 

Bukspyttkjertelgangene kan bli tette av slim

cf

 

 

Uten enzymene kan kroppen ha problemer med å bryte ned maten og absorbere viktige næringsstoffer. Dette kan føre til:1

 •  Dårlig vekst, forsinket pubertet og langsom vektøkning, selv ved stort matinntak.
 •  Hyppige, fete og store avføringer.

Med tiden kan propper av slim begynne å ødelegge cellene i bukspyttkjertelen og redusere enzymproduksjonen. Dette er svært vanlig hos personer med CF.2,3

I tillegg til medisiner, som enzymtabletter, får mange med CF råd om å følge en CF-spesifikk diett for å få næringsstoffene de trenger, og lindre symptomene fra fordøyelsessystemet. 

 

*CFTR = Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

 

Cystisk fibrose-relatert diabetes (CFRD)

Omtrent en tredjedel av voksne med CF har cystisk fibrose-relatert diabetes (CFRD).1

Når den som har CF blir eldre, kan skader på bukspyttkjertelen føre til at det produseres for lite insulin (hormon som bidrar til å regulere glukosenivået i blodet). Får man ikke nok insulin, kan det føre til diabetes.1

Noen personer med CFRD kan merke at de må drikke og tisse oftere, de kan føle seg svært trette, gå ned i vekt eller ha problemer med å gå opp i vekt. Lungefunksjonen kan også være svekket, uten at det finnes noen forklaring på det.1,4

Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du er bekymret for CF-relaterte symptomer.

 

Andre symptomer relatert til fordøyelsen

Personer med CF kan ha en rekke fordøyelsesproblemer som kan føre til:

 • Vektendringer – Noen personer med CF kan av forskjellige årsaker gå ned i vekt eller ha problemer med å legge på seg. Det kan dreie seg om redusert strøm av enzymer fra bukspyttkjertelen til tynntarmen. Dette gjør det vanskelig å ta opp næringsstoffer fra mat og fører til behov for ekstra energi for å bekjempe infeksjoner. Personer med CFRD kan dessuten ikke utnytte sukkeret i maten de spiser.1
 • Distalt intestinalt obstruksjonssyndrom (DIOS) – enkelte personer med CF kan produsere tykkere og seigere tarminnhold. Dette kan blokkere tynntarmen og gi magesmerter, kvalme og oppkast. Behandlingen av DIOS varierer i henhold til symptomenes og obstruksjonens alvorlighetsgrad.4
 • Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) – GØRS er svært vanlig hos personer med CF. GØRS innebærer at magesyre kommer opp i spiserøret (øsofagus). Dette forårsaker halsbrann og smerter.5

 
  1. O'Sullivan B, Freedman S. Cystic fibrosis. The Lancet. 2009;373(9678):1891-1904

  2. Cystic Fibrosis Foundation website.

  3. Rowe S et al. Mechanisms of Disease: Cystic Fibrosis. The New England Journal of Medicine. 2005;352:1992-2001.

  4. John Hopkins CF Centre website.

  5. Robinson N, DiMango E. Prevalence of Gastroesophageal Reflux in Cystic Fibrosis and Implications for Lung Disease. Annals of the American Thoracic Society. 2014;11(6):964-968.

  Tilknyttede ressurser